INTERNATIONELLA NÖDNUMMER

  • Police Hotline: 191
  • Tourist Police Hotline: 1155
  • Highway Police Hotline: 1193
  • Fire Brigade Hotline: 199
  • Medical Emergency Hotline: 1669
  • Ambulance Service Center Hotline: 1691
  • Ambulance and Rescue Hotline: 1554
  • National Disaster Warning Centre Hotline: 1860
  • Crime Hotline: 1195
  • Private Air Ambulance (Siam Air Care) Tel: 02-586 7654

Här samlas viktiga telefonnummer för hela Thailand.
Så länge sidan finns kommer den vara under utveckling. Håll till godo.

Riktnummer till vanliga telefoner:
02 – 077
Riktnummer till mobiler:
060, 068, 080 – 091

Sveriges Ambassad Reseinformation

Alla data kan ändras utan föregående meddelande.
Annonser